Inbjudan till deltagande på seminariet "Sympatiåtgärder – under press?" den 22 februari 2024